Ankara Kalkınma Ajansı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı için proje hazırlık sürecini başlattı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların giderilmesi amacıyla Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) ilişkin proje hazırlık süreci başlatıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) ilişkin proje hazırlık süreci başlatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen programla yerel dinamiklerin harekete geçirilerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları giderilmesi, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarının sağlanması ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Program çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı teması olarak belirlenen ‘Kadın Girişimciliği-Kadın İstihdamı’ temasıyla uyumlu olarak kadınların istihdamını içeren proje fikirleri önceliklendirildi. Ayrıca projelerin desteklenme şansını artırmak adına oluşturulacak projelerde istihdam temalı mesleki eğitim projeleri, kooperatiflerin ölçeklendirilmesi projeleri, hane halkı gelir getirici projeler, üretim alanlarında kreş kurulması, kadınlara yönelik sosyal üretim merkezleri, engelli bireyler ve bakım veren kadınlara yönelik gündüzlü bakım merkezleri temalarına öncelik verildi.

Program ile desteklenecek proje tekliflerinin asgari bütçesi 1 milyon lira olarak belirlendi. Destek oranı da kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvuru sahibi olduğu projeler için en fazla yüzde 90, kar amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projeleri için ise en fazla yüzde 50 olarak açıklandı. Projelerin uygulama süresi ise en fazla 18 ay olacak.

Programa kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri başvuru hakkına sahip olacak. – ANKARA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x